From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 15:34, 26 wrz 2007 (edytuj)
Agnieszka (Dyskusja | wkład)

← Poprzednia edycja
Wersja z dnia 15:35, 26 wrz 2007 (edytuj)
Agnieszka (Dyskusja | wkład)

Następna edycja →
Linia 20: Linia 20:
Do tej pory opracowano szczegółowe warunki nadawania oznaczeń ekologicznych dla następujących kategorii produktów: komputery, komputery przenośne, papier do kopiarek, pościel, materace, detergenty używane do prania i zmywania, papier toaletowy oraz inne typy papieru wykorzystywane w gospodarstwach domowych, zmywarki, pralki, lodówki, ubrania, obuwie, farby i lakiery, żarówki oraz nawozy używane w ogrodnictwie. Trwają prace nad kryteriami przyznawania ekoznaków dla: telewizorów, odkurzaczy, mebli, worków na śmieci, baterii oraz usług turystycznych. Do tej pory opracowano szczegółowe warunki nadawania oznaczeń ekologicznych dla następujących kategorii produktów: komputery, komputery przenośne, papier do kopiarek, pościel, materace, detergenty używane do prania i zmywania, papier toaletowy oraz inne typy papieru wykorzystywane w gospodarstwach domowych, zmywarki, pralki, lodówki, ubrania, obuwie, farby i lakiery, żarówki oraz nawozy używane w ogrodnictwie. Trwają prace nad kryteriami przyznawania ekoznaków dla: telewizorów, odkurzaczy, mebli, worków na śmieci, baterii oraz usług turystycznych.
-Źródło: Bartosz Draniewicz, ''Umowa o używanie ekoznaku'' [w:] [http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=25&id=374 "''Monitor prawniczy''" nr 14/2005]+Źródło: [http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=25&id=374 Bartosz Draniewicz, ''Umowa o używanie ekoznaku'' [w:] "''Monitor prawniczy''" nr 14/2005]
[[Kategoria:Ekosłownik]] [[Kategoria:Ekosłownik]]

Wersja z dnia 15:35, 26 wrz 2007

Ekoznak - oznaczenie ekologiczne, specjalne logo, ekoetykieta, certyfikat środowiskowy (ang. ecolabel), którym opatrywane są produkty i usługi przyjazne dla środowiska, co stanowi ważną informację dla odbiorców, gdyż pozwala im na dokonanie wyboru.

W Unii Europejskiej istnieje ogólnowspólnotowy znak ekologiczny tzw. „europejska stokrotka”.

Oznaczenia ekologiczne są przyznawane przez niezależne instytucje cieszące się zaufaniem publicznym, co daje klientom gwarancję rzetelności i zgodności certyfikatu ekologicznego z rzeczywistym stanem rzeczy. W Polsce uprawnienie do przyznawania europejskiego znaku ekologicznego od 16.8.2004 r. przysługuje formalnie Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji Spółce Akcyjnej w Warszawie.

Ekoznaki stosowane są do oznaczania produktów i usług (np. usług turystycznych). Oznaczanie ekologiczne nie może dotyczyć produktów, które są uznawane za bardzo toksyczne, toksyczne, niebezpieczne dla środowiska, rakotwórcze, toksycznych dla procesów reprodukcji, mutagennych, jak i nie mogą być stosowane dla produktów/usług, przy których wytwarzaniu stosuje się procesy mogące stanowić znaczne zagrożenie dla człowieka i/lub środowiska, lub które w procesie ich normalnego użytkowania mogą być szkodliwe dla konsumenta, które są w sposób znaczny szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Wpływ na środowisko poszczególnych produktów i usług jest oceniany m.in. w oparciu o efektywność zużycia zasobów naturalnych, zużycie energii, długość cyklu życia.

Kryteria eko-oznaczania muszą był spełnianie przez grupę produktów, czyli wszelkie towary lub usługi spełniające podobne funkcje, będące odpowiednikami jeśli chodzi o zastosowanie i stanowiącymi taką grupę w odbiorze konsumentów.

Grupa produktów powinna spełniać następujące cechy:

  • powinna reprezentować znaczący wolumen sprzedaży, udziały w rynku wspólnotowym;
  • produkty należące do danej grupy muszą mieć znaczący wpływ na środowisko, na którymkolwiek z etapów ich życia w skali globalnej lub regionalnej;
  • wybór danej grupy produktów przez konsumentów spowoduje pozytywne skutki w zakresie ochrony środowiska, który to wybór jednocześnie będzie dla producentów albo dostawców usług bodźcem do oferowania produktów i usług, które spełniają kryteria do objęcia ich znakowaniem ekologicznym;
  • znacząca część wolumenu sprzedaży powinna trafiać do klienta indywidualnego.

Do tej pory opracowano szczegółowe warunki nadawania oznaczeń ekologicznych dla następujących kategorii produktów: komputery, komputery przenośne, papier do kopiarek, pościel, materace, detergenty używane do prania i zmywania, papier toaletowy oraz inne typy papieru wykorzystywane w gospodarstwach domowych, zmywarki, pralki, lodówki, ubrania, obuwie, farby i lakiery, żarówki oraz nawozy używane w ogrodnictwie. Trwają prace nad kryteriami przyznawania ekoznaków dla: telewizorów, odkurzaczy, mebli, worków na śmieci, baterii oraz usług turystycznych.

Źródło: Bartosz Draniewicz, Umowa o używanie ekoznaku [w: "Monitor prawniczy" nr 14/2005]