From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Energie alternatywne - tak określa się rodzaje energii, nie obciążające środowiska, których źródła sa odnawialne. Zalicza się do nich energię słoneczną, energię wiatru, wody, biogaz, energię geotermalną (ciepło z wnętrza ziemi).