From ZieloneBrygady

Fauna - ogół gatunków zwierzęcych lub gatunków danej grupy (np. ptaków) występujących na określonym terenie (np. części świata, określonego jeziora lub pasma górskiego).


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994