From ZieloneBrygady

Flora - ogół gatunków roślinnych występujących na określonym obszarze bez względu na jego wielkość (np. flora Polski, okolic Krakowa), lub ogół gatunków roślinnych w określonym środowisku ekologicznym (np. flora gór, jezior, mórz).


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994