From ZieloneBrygady

Formaldehyd - bezbarwny gaz o ostrym zapachu, ważny surowiec dla produkcji chemicznej. Stosowany jako spoiwo przy wytwarzaniu płyt meblowych, w materiałach izolacyjnych oraz jako środek dezynfekujący. W pomieszczeniach zamkniętych formaldehyd w większych stężeniach wywołuje duszności, bóle głowy, podrażnienie dróg oddechowych. Zaobserwowano rakotwórcze działanie formaldehydu. Należy zachować ostrożność przy meblach z płyt paździerzowych, wiórowych, silnie lakierowanych lub powlekanych folią! Jeśli po wstawieniu mebli do pokoju zaobserwujecie charakterystyczne objawy – nie zwlekajcie z poradą lekarza!


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994