From ZieloneBrygady

Fosforany - sole kwasu fosforowego rozpowszechnione w przyrodzie. Stosowane jako nawozy oraz w środkach do prania i czyszczenia. Fosforany, trafiając wraz ze ściekami, względnie wraz z wodą opadową z nawożonych pól do zbiorników wodnych, prowadzą do ich eutrofizacji (przeżyźnienia).


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994