From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 12:53, 19 mar 2007

Futurologia - tak nazywa się próba naukowego rozpatrywania problemów przyszłości, szczególnie w sferze techniki, gospodarki i rozwoju społecznego. Futurologia formułuje także prognozy dotyczące szans i zagrożeń przyrody oraz środowiska naturalnego. To jak będzie w przyszłości, zależy w największym stopniu od tego, jak dziś będziemy obchodzić się z naszym środowiskiem. Przyszłość nie jest zatem czymś, co powstanie samo z siebie. Człowiek zdobywając wiedzę o skomplikowanych zależnościach w przyrodzie, wyciągając wnioski z popełnianych w przeszłości błędów, będzie mógł kształtować przyszłość tak, aby była czymś wartościowym dla przyszłych pokoleń. Każdy z nas dzięki świadomemu, troskliwemu i racjonalnemu podejściu do środowiska, może wnieść wkład w jego przyszły kształt.