From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 13:13, 19 mar 2007

Glony- są to najprostsze rośliny samożywne, jednokomórkowe lub zbudowane z różnego typu koloni komórek. Glony obejmują niejednorodną grupę roślin zarodnikowych występujących w wodzie, rzadziej na lądzie w miejscach wilgotnych. Polska nazwa pochodzi z gwary góralskiej i zastąpiła wcześniej używaną nazwę „wodorosty" obejmującą wszystkie rośliny wodne. Wymiary glonów wahają się od mikronów do dziesięciu metrów. Żyją przyczepione do podłoża lub unoszą się swobodnie w wodzie, wchodząc w skład planktonu. Wszystkie glony zawierają w komórkach chlorofil, z dodatkiem żółtych, pomarańczowych lub czerwonych karotenów. W zależności od składu barwników, skupienia glonów mogą być zielone, żółto-zielone, niebiesko-zielone, brunatne lub czerwone o rozmaitych odcieniach. Glony spełniają ważną funkcje producentów materii organicznej w oceanach i morzach oraz wzbogacają wodę w tlen uwalniany w czasie asymilacji dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy. Niektóre glony mogą przyswajać ze środowiska substancje organiczne, przyczyniając się do samooczyszczania się wód. Niekiedy jednak rozkładające się obumarłe masy glonów mogą zużywać zbyt wielkie ilości tlenu i psuć jej zapach i smak, a nawet działać toksycznie. Ściany komórkowe niektórych glonów są przesycone substancjami mineralnymi (np. węglanem wapnia u krasnorostów lub krzemionką u okrzemek). Niektóre rodzaje glonów stanowią cenny surowiec w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym.