From ZieloneBrygady

Harrisburg - w marcu 1979 roku w elektrowni atomowej położonej w Three Mile Island koło miasta Harrisburg w Pensylwanii (USA) miał miejsce najpoważniejszy w skutkach wypadek w komercyjnie wykorzystywanym reaktorze na Zachodzie. W wyniku błędu obsługi i błędu technicznego cząstki radioaktywnej substancji przedostały się do środowiska. Ewakuowano cześć ludności Harrisburga.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994