From ZieloneBrygady

Hormeza radiacyjna - hipotetyczny korzystny wpływ małych dawek promieniowania jonizującego na żywe organizmy, polegający m.in. na zmniejszeniu prawdopodobieństwa zachorowania na nowotwory złośliwe i inne choroby o podłożu genetycznym.

Obecnie obowiązuje model liniowy bezprogowy, tj. promieniowanie jest bezwzgędnie szkodliwe, a stopień szkodliwości zależy od wielkości dawki. Poprawność modelu hormezy radiacyjnej została wykazana w wielu doświadczeniach (także na badaniach populacji ludzkiej zamieszkałej w rejonach o podwyższonym tle naturalnym np. ludności Białorusi i Ukrainy narażonej na opad radioaktywny po katastrofie czarnobylskiej, jednak przyjmuje się, iż dowody te są niewystarczające do uznania tej hipotezy za poprawną.

Mechanizm hormezy radiacyjnej polega na stymulowaniu komórkowych mechanizmów naprawczych w obszarze małych dawek, co powoduje spadek liczby uszkodzeń DNA prowadzących do powstawania nowotworów ze wzrostem dawki promieniowania.

Źródło: Wikipedia

Linki zewnętrzne