From ZieloneBrygady

Hormony - biologicznie czynne substancje wytwarzane w komórkach gruczołów wydzielania wewnętrznego i przenoszone przez krew do miejsca ich działania, gdzie pobudzają, regulują lub koordynują różne procesy życiowe organizmów.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994