From ZieloneBrygady

Infradźwięki - dźwięki o częstotliwości mniejszej niż 16 Hz, nie będące w stanie wywołać wrażenia słuchowego u człowieka o normalnym słuchu, a mimo to charakteryzujące się dużą uciążliwością i szkodliwością dla człowieka. Infradźwięki są słabo tłumione i rozprzestrzeniają się na duże odległości, stwarzając w ten sposób możliwość zagrożenia na znacznych obszarach. Poziomy infradźwięków dochodzą do 135 dB.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994