From ZieloneBrygady

Infrastruktura - ogólna nazwa urządzeń i obiektów, które służą rozwojowi kraju, jego mieszkańców i gospodarce. Mają one poprawiać lub zmieniać warunki bytu (np. szkoły, ulice, drogi szynowe, lotniska, elektrownie, linie energetyczne, wodociągi i kanalizacja, gazociągi itd.)

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994