From ZieloneBrygady

Klasy czystości wody - w Polsce wyróżnia się trzy klasy czystości wody i wody pozaklasowe. Klasa I to wody o najwyższym stopniu czystości, nadające się do picia i hodowli ryb łososiowatych, klasa II to wody dość czyste, nadające się do hodowli pozostałych gatunków ryb i hodowli zwierząt gospodarskich, a także do urządzania kąpielisk, celów rekreacyjnych i sportowo wodnych, klasa III to wody średnio zanieczyszczone nadające się do zaopatrzenia przemysłu, nawadniania terenów rolniczych wykorzystywanych do produkcji ogrodniczej i upraw pod szkłem. Wody pozaklasowe, to wody najbardziej zanieczyszczone.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994