From ZieloneBrygady

Klimat - zbiór czynników meteorologicznych takich jak temperatura, wilgotność, ruch powietrza i ciśnienie. Na tworzenie się klimatu wpływa także szerokość geograficzna, wielkość napromieniowania, właściwości elektryczne atmosfery, ukształtowanie terenu, rodzaj gleby, rodzaj działalności ludzkiej. Na kuli ziemskiej występuje 5 stref klimatycznych: gorąca, dwie umiarkowane i dwie zimne. Klimat Polski zalicza się do strefy klimatu umiarkowanego.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994