From ZieloneBrygady

Koleje - najmniej zagrażający środowisku naturalnemu środek transportu. Do przewiezienia koleją wielu osób i dużych ilości towaru potrzeba bardzo niewiele energii. Jeśli ciężarówka i kolej przewożą taki sam ładunek na tę samą odległość, ciężarówka zużywa dziesięciokrotnie więcej energii. Transport samochodowy wymaga ponadto wiele ulic i dróg, podczas gdy tory kolejowe zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994