From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 22:19, 21 mar 2007

Krajobrazu planowanie - celem planowania krajobrazu jest długofalowa koncepcja ochrony przyrody, pielęgnacja krajobrazu, określenie warunków jego użytkowania. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że przyroda jest podstawą życia ludzkiego. Pozwala ona zapewnić i zachować wielorakość, swoistość i piękno krajobrazu przy możliwie najmniej szkodliwym wykorzystywaniu określonych jego składników. Określa się także rodzaj działań służących ochronie, pielęgnacji i rekultywacji, a także kształtowaniu krajobrazu.