From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 10:23, 25 mar 2007

Lasy - to ekosystemy, w których dominują rośliny drzewiaste. Odgrywają w przyrodzie ogromną, wieloraką rolę. Wpływają na klimat, bowiem utrzymują wilgotność powietrza. Lasy, dzięki swoim korzeniom, regulują gospodarkę wodną, gromadzą m.in. wodę z opadów. Drzewa oczyszczają powietrze i produkują tlen („zielone płuca”). Chronią grunt przed erozją i lawinami (lasy górskie). Są też środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Służą wypoczynkowi ludzi, dostarczają drewna na opał i do produkcji. Wędrując po lesie można zrozumieć skomplikowane procesy zachodzące w całej przyrodzie. Wielkim zagrożeniem dla lasów, szczególnie latem, są pożary. Nie wyrzucajmy niedopałków i niezgaszonych zapałek w lesie; usuwajmy butelki i szkła, które mogą wywołać pożar, skupiając promienie słoneczne jak soczewka. Nie palmy ognisk! Szanujmy wszystkich mieszkańców lasu!