From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 14:15, 25 mar 2007

Lasy ochronne - lasy chroniące swym istnieniem inne elementy przyrody, także lasy wymagające ochrony ze względu na swe znaczenie i spełniane funkcje. Za ochronne mogą być uznane lasy, które:

  • chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują osuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin,
  • chronią brzegi wód przed erozją i abrazją, a źródła rzek przed zasypaniem,
  • ograniczają powstawanie i rozprzestrzenianie się lotnych piasków* stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej,
  • mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa państwa.