From ZieloneBrygady

Lokalna żywność - produkt wytworzony i nastawiony na skonsumowanie w lokalnej gospodarce. Idea lokalnej żywności ma na celu zmniejszenie dystansu pomiędzy producentem, a konsumentem. Produkowanie lokalnej żywności jest ekologiczne, ponieważ nie wymaga konserwowania produktu, zbędnych opakowań, mrożenia oraz zdecydowanie ogranicza transport. Używanie podejrzanych technologii w rodzaju GMO, ogromnej ilości pestycydów czy hormonów jest w przypadku żywności lokalnej ograniczone, ponieważ zarówno konsumenci mając łatwy dostęp do producenta mogą czuć się bezpiecznie (łatwiej sprawdzić jakość produktów wytworzonych w małym gospodarstwie/przetwórni, niż w olbrzymiej, bezwzględnie nastawionej na zysk farmie na drugiej półkuli), jaki i sam producent będący częścią społeczności lokalnej i z nią emocjonalnie związany dba o jakość i „ekologiczność” swoich produktów, które w perspektywie trafią do jego sąsiadów. Żywność lokalna jest przyjazna dla środowiska również dlatego, że charakteryzuje się wysokim stopniem zróżnicowania. W odróżnieniu od wielkoprzemysłowych farm (np. w USA) produkcja żywności lokalnej sprzyja bioróżnorodności. Wspieranie/kupowanie lokalnych produktów powoduje, iż pieniądz pozostaje w obiegu w regionie i nie „wypływa” na zewnątrz, dzięki temu zmniejszają się obszary biedy i zwiększa ogólny dobrobyt społeczności.

Zakup żywności lokalnej to nie tylko udział w procesie ochrony środowiska, ale wsparcie rozwóju lokalnego rynku, ochrona miejsc pracy sąsiadów i znajomych, a także przeciwstawianie się rabunkowej działalności wielkich międzynarodowych korporacji, takich jak np. Nestlé, Kraft albo Unilever. Wielkie korporacje ciągle przyczyniają się do wyzysku pracowników i łamania ich praw, cierpienia zwierząt, dewastacji przyrody na wielką skalę, a nawet powstawania i trwania brutalnych reżimów w krajach Trzeciego Świata i korzystania z pracy niewolniczej, a także rozwoju handlu żywym towarem i prostytucji dzieci.

Opracowano na podstawie:

  1. James Bruges „Mała książeczka o Ziemi”, Wydawnictwo „Zielone Brygady” Kraków 2005
  2. Helena Norbert-Hodge, Todd Merrifield, Steven Gorelick „Powrót gospodarki żywnościowej do korzeni. Lokalne alternatywy wobec globalnego przemysłu rolnego”, Wydawnictwo „Zielone Brygady” Kraków 2005
  3. (TUR) „Jak zostać ekorolnikiem” „Gazeta Krakowska” 02.03.2005 str.20
  4. Opr. Maria Huma „Lokalna żywność, globalna pomyślność. Pakiet kampanijny”, Wydawnictwo „Zielone Brygady” Kraków 2005
  5. www.agro.com.pl

źródło: http://sklepik.eco.pl/ekozyw.html