From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

NIMBY (akronim ang. Not In My Back Yard = "nie na moim podwórku") - potoczne określenie postawy osób, które wyrażają swój sprzeciw wobec pewnych inwestycji w swoim najbliższym sąsiedztwie, choć nie zaprzeczają, że są one potrzebne w ogóle. Są więc za ich powstaniem, ale w zupełnie innym miejscu, z dala od ich domostw. Dotyczy to w szczególności takich uciążliwych inwestycji jak budowa autostrad, linii kolejowych, oczyszczalni ścieków czy wysypisk śmieci. Sprzeciw wywołują też inwestycje, które, w ich mniemaniu, przycznić się mogą do spadku poziomu bezpieczeństwa w okolicy np. po powstaniu centrum rehabiliatycyjnego dla narkomanów czy kliniki dla chorych na AIDS. Sprzeciw wobec takich inwestycji wiąże się też z obawą, że ich powstanie spowoduje spadek cen nieruchomości.

Źródło: Wikipedia