From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 17:20, 25 mar 2007

Nadzwyczajne zagrożenie środowiska – powstaje w momencie zaistnienia zdarzenia, którego to skutki mogą w znacznym stopniu zniszczyć środowisko bądź pogorszyć jego stan, równocześnie zagrażając ludzkiemu bezpieczeństwu.

Czasem na określenie takiej sytuacji używa się terminu: awaryjne zagrożenie środowiska.

Zagrożenia tego typu mogą być następstwem takich wypadków jak:

  • wszelkiego rodzaju pęknięcia rurociągu (zarówno na lądzie jak i pod wodą), których konsekwencją jest niekontrolowany wyciek ropy naftowej;
  • awarie w zakładach produkcyjnych (do środowiska jednorazowo w wyniku takiej awarii mogą się dostać znaczne ilości substancji szkodliwych oraz trujących;
  • katastrofy cystern przewożącej materiały niebezpieczne;
  • fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne skażenia terenu;