From ZieloneBrygady

Oczka wodne - naturalne śródpolne i śródleśne zbiorniki wodne o powierzchni do 1 ha, niepodlegające klasyfikacji gleboznawczej;


Źródło: http://www.ekologia.pl