From ZieloneBrygady

Promieniowanie elektromagnetyczne – pod pojęciem tym rozumiemy okresowe zmiany w strukturze pola elektromagnetycznego, które rozchodzą się w przestrzeni z określoną prędkością. Do tego rodzaju promieniowania zaliczamy np. promieniowanie γ, rentgenowskie (X), światło widzialne, a także fale radiowe. Fale elektromagnetyczne obarczone są pewnym zasobem energii, która emitowana jest w kwantach (fotonach).


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994