From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 12:27, 27 mar 2007

Promieniowanie jonizujące– promieniowanie elektromagnetyczne lub korpuskularne posiadające energię kwantu bądź cząstki, która pozwalałaby na oderwanie elektronu od atomu lub cząstki. Za zjawisko jonizacji odpowiadają cząstki podstawowe (elementarne) tj. elektrony czy protony, kwantowe strumienie o wysokiej energii, a także neutrony. Źródłem tego typu promieniowania są substancje promieniotwórcze, wybuchy jądrowe, reaktory atomowe itd.