From ZieloneBrygady

Radon - Rd - pierwiastek chemiczny z grupy gazów szlachetnych. Powstaje na skutek rozpadu uranu i toru. Ma krótki okres połowicznego rozpadu (do ok. 4 doby). Najbardziej niebezpieczny dla środowiska jest izotop 222Rd.

Radon a zdrowie

Wysokoenergetyczne rozpady radonu uszkadzają DNA, prowadząc do powstawania komórek rakowych. Radon jest drugą po tytoniu przyczyną raka płuc (szczególnie wśród górników).

Obszary w Polsce, w których może występować podwyższone promieniowanie radonu to Sudety oraz Górnośląskie Zagłębie Węglowe. Związane jest to z budową geologiczną tych obszarów.

Dopuszczalna Polska norma dla starego budownictwa to 400 Bq/m3. Dla nowopowstałych mieszkań norma ta jest dwa razy mniejsza. Pomimo istnienia restrykcyjnych przepisów nikt w Polsce nie prowadzi szeroko zakrojonych badań stężenia radonu w mieszkaniach. Pojedyncze pomiary stwierdziły, że w piwnicach niektórych mieszkań stężenie to wynosi 2837,9 bekereli!

Jak dotąd jedynym skutecznym środkiem na pozbycie się radonu z mieszkania jest wietrzenie.

Zobacz także