From ZieloneBrygady

Reakcja termojądrowa – reakcja w wyniku której dochodzi do syntezy lekkich jąder atomowych do cięższych, przy równoczesnym wytworzeniu bardzo dużej ilości energii. Zjawisko to bazuje na związkach występujących w przyrodzie w dużych ilościach. Ponad to jest ono procesem „czystym”, czyli w wyniku którego nie powstają żadne szkodliwe dla otoczenia, promieniotwórcze odpadów, które trzeba by było w jakiś szczególny sposób utylizować.

Synteza termojądrowa mogłaby być idealnym źródłem taniej oraz czystej energii, jednak aby mogło do tego dojść koniecznym jest opracowanie odpowiednich technik kontroli reakcji termojądrowej. Pozwoliło by to na łagodny oraz o ustalonej prędkości przebieg całej reakcji. Znane dotychczas metody nie pozwalają jeszcze na kontrolę w takim stopniu.

Wymaga ona niezwykle wysokich temperatur i ciśnień ( warunków podobnych do panujących wewnątrz Słońca). Próby zrealizowania takiej reakcji są bliskie powodzenia, ale na razie tylko w skali laboratoryjnej. Badania nad kontrolowaną reakcją termojądrową prowadzi się w wielu ośrodkach naukowych. Reakcje termojądrowe niekontrolowane miały miejsce w próbnych wybuchach bomb wodorowych, zainicjowanych bombą atomową. Towarzyszyły im wielkie ilości szkodliwych promieniotwórczych pyłów i jonizujących promieni.