From ZieloneBrygady

Wersja z dnia 14:06, 27 gru 2007; STACHM (Dyskusja | wkład)
(różn) ← Poprzednia wersja | Aktualna wersja | Następna wersja → (różn)

Reaktor jądrowy - najbardziej rozpowszechnione są reaktory z wrzącą wodą i reaktory wodne ciśnieniowe. Istotnym elementem reaktorów są pręty paliwowe, moderator neutronów, czynniki chłodzące, pręty sterujące i bezpieczeństwa, osłony oraz inne techniczne urządzenia zabezpieczające. Osłony zatrzymują promieniowanie jonizujące wytwarzane w reaktorze. Na zewnątrz wydostaje się jedynie promieniowanie (głównie gamma i neutrony) o natężeniu, przy którym dawki SA o wiele mniejsze od wartości dopuszczalnej. W reaktorach z wrzącą wodą i wodnych ciśnieniowych woda spełnia rolę zarówno moderatora, jak i czynnika chłodzącego i przenoszącego ciepło wytwarzane w procesach rozszczepienia jąder z rdzenia reaktora do urządzeń elektrowni. Gdy w reaktorze z wrzącą wodą wskutek przerwy w systemie chłodzenia zabraknie moderatora, zostaje zatrzymany proces rozszczepiania jąder, a więc przerwana reakcja łańcuchowa. Reaktory wodne ciśnieniowe są samostabilne. W reaktorach w elektrowni jądrowej w Czarnobylu głównym moderatorem był grafit, a woda pełniła rolę nośnika ciepła. Reaktory te w pewnych warunkach nie są samostabilne, co potwierdziła katastrofa.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994