From ZieloneBrygady

Recykling - przetwarzanie odpadów przemysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych (takich jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, niektóre metale) w celu ich ponownego wykorzystania, co prowadzi do oszczędzania zasobów rzadkich surowców i wolniejszego ubywania bogactw naturalnych oraz ograniczenia ilości odpadów.

Recykling wymaga opracowania odpowiedniej metody odbierania odpadów po ich uprzednim posortowaniu (przez samych obywateli). Widać to już na niektórych osiedlach naszych miast, gdzie pojawiają się osobne pojemniki na papier, szkło, plastik czy metal. W ramach recyklingu odzyskuje się również takie surowce jak guma ze zużytych opon, zużyte baterie itd. Rządy zachęcają obywateli do zbiórki surowców wtórnych, a niekiedy wydaje się odpowiednie przepisy wręcz zmuszając ludzi do takich działań.

Recykling to coś więcej, niż tylko wykorzystywanie surowców wtórnych. Jest to system pełnej organizacji obiegu takich materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.


Elementy recyklingu

 • Właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi.
 • Rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części.
 • Projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych recyklingowi.
 • Projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów.
 • Projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich poźniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione.
 • Projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na uzdatnienie do postaci pełnowartościowej.
 • Projektowanie dóbr w taki sposób, aby zarówno ich części składowe, jak i materiały, z których zostały one wykonane, były wykorzystywane we wtórnym obiegu jak najwięcej razy.
 • System oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów.
 • Szerzenie oświaty proekologicznej, oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych w społeczeństwie (jednym z celów jest tutaj przeniesienie segregacji odpadów indywidualnych bezpośrednio do gospodarstw domowych).
 • Logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych.
 • Przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.