From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Reklama toksyczna - pojęcie “toksycznej reklamy” obejmujące takie reklamy, które mają szczególnie negatywny wpływ na sposób myślenia, wyznawane wartości, postawy i zachowania, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Pojęcie to nazywa więc toksycznymi:

  • reklamy mające negatywny wpływ na poczucie własnej wartości, godności (np. używanie stereotypowego obrazu osoby noszącej okulary jako “okularnika”- zagubionego, mniej atrakcyjnego społecznie, niegodnego miłości i troski, w opozycji do osoby noszącej szkła kontaktowe i odnoszącej sukces),
  • reklamy wykorzystujące poczucie winy, lęk (np. jesteś złą matką, jeżeli nie kupiłaś swojemu dziecku tego produktu; nie troszczysz się o rodziców skoro nie kupiłaś dla nich tej substancji na wzmocnienie),
  • reklamy posługujące się szczególnie ważnymi wartościami, takimi jak miłość, przyjaźń, patriotyzm itd. w sposób instrumentalny i tym samym utrwalanie przekonania, że można je osiągnąć poprzez nabycie danego produktu lub usługi (np. połączenie hymnu narodowego z usługami telefonicznymi, osiągnięcie sukcesu życiowego poprzez zażywanie tabletek z witaminami),
  • reklamy utrwalające szkodliwe społecznie stereotypy (np. ukazywanie kobiety lub mężczyzny zredukowanego do swoich walorów fizycznych, nie zauważając np. innych aspektów osoby),
  • reklamy promujące zachowania, sposób myślenia szkodzący zdrowiu psychicznemu i fizycznemu (np. ukazywanie młodym ludziom jako wzoru dobrej sylwetki i zdrowia, kobiet o nieproporcjonalnie niskiej wadze ciała, przyczyniając się do takich chorób jak anoreksja i bulimia),
  • reklamy promujące zachowania niemoralne, obraźliwe (np. brak szacunku młodych do osób starszych).

za: http://www.aktywnemiasta.pl/index.html#ti101