From ZieloneBrygady

Siedlisko (HABITAT) - środowisko, w którym dany organizm żyje i które zaspokaja jego wszystkie potrzeby. Niektóre siedliska są tak ściśle określone, że nazywamy je mikrosiedliskami, np. mała przestrzeń pod kamieniem, gdzie żyje tylko jeden gatunek owada. Większość siedlisk zapewnia jednak warunki do występowania wielu gatunków. Czynniki kształtujące siedlisko: klimat, rzeźba terenu, gleba, stosunki wodne.