From ZieloneBrygady

Składowiska końcowe – ostateczne składowanie odpadów radioaktywnych (odpady atomowe), których nie można już wykorzystać. Z powodu swych niebezpiecznych cech odpady atomowe muszą być tak składowane, aby nie zagrażać otoczeniu. Na końcowe składowiska nadają się najlepiej wyeksploatowane kopalnie soli: w soli nie ma wody gruntowej, która mogłaby cząsteczki radioaktywne wynosić na powierzchnię. Opady nadające się jeszcze do przeróbki przechodzą na składowiska przejściowe.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994