From ZieloneBrygady

Skażenie - zanieczyszczenie gleby, powietrza lub wody substancjami silnie trującymi. Substancje te mogą gromadzić się w organizmie i dopiero po długim czasie wywoływać chorobę. Eksperci UNESCO określili dziesięć najgroźniejszych rodzajów zanieczyszczeń: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), fosfor (P), rtęć (Hg), ołów (Pb), ropa naftowa, DDT i inne pestycydy oraz promieniowanie jądrowe.

Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994