From ZieloneBrygady

Synekologia - ekologia ekosystemów, zajmująca się badaniem grup organizmów (jako całości) w biocenozach oraz zależności między zbiorowiskami organizmów a ich siedliskiem.