From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Transmutacja (łac. transmutatio) - przekształcanie jednego pierwiastka chemicznego w inny podczas rozpadu promieniotwórczego. Pierwotnie słowo to wykorzystywano w alchemii, gdzie oznaczało przemianę metali nieszlachetnych w złoto.