From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 13:30, 15 mar 2007

Uciążliwość odpadów dla środowiska przejawia się przede wszystkim przez:

  • zanieczyszczenie gleb
  • zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
  • zanieczyszczenia powietrza
  • niszczenie walorów estetycznych i krajobrazowych
  • wyłączanie z użytkowania terenów rolnych i leśnych, które są zajmowane pod składowanie odpadów.