From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 12:08, 28 mar 2007

Ugory - teren nie nadający się do uprawy lub nie uprawiany celowo i przez to pozostawiony samemu sobie. Ugory są siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt, które zostały wyparte z terenów eksploatowanych rolniczo, stanowiąc dla nich ostatnią możliwość przeżycia. Stają się w ten sposób cennym rezerwatem umożliwiającym utrzymanie różnorodności gatunkowej flory i fauny.