From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Wód powierzchniowych ochrona - wody powierzchniowe są w znacznym stopniu wykorzystywane jako źródła wody pitnej. Ochrona wód powierzchniowych jest zatem jednym z ważniejszych zadań ochrony środowiska. Odpowiednie urzędy i instytucje zajmują się regularnie pomiarem czystości wód.