From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Węglowodory - związki węgla i wodoru; znajdują się w ropie naftowej, gazie ziemnym oraz w produktach otrzymywanych z węgla kamiennego i brunatnego. Służą jako paliwo, rozpuszczalniki, surowce do produkcji tworzyw sztucznych.