From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 13:03, 28 mar 2007

Wody powierzchniowe - wody rzek, jezior i terenów podmokłych oraz ich brzegi są ważnym składnikiem krajobrazu, który nie tylko służy człowiekowi do wypoczynku, ale jest także środowiskiem życia licznych gatunków roślin i zwierząt. Wrażliwe biotopy w strefie nadbrzeżnej (np. trzcinowiska) są zagrożone przez wzrastający ruch turystyczny.