From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 13:04, 28 mar 2007

Wskaźniki jakości wody - określają ilość i rodzaje zawartych w wodzie zanieczyszczeń. Wyróżnia się wskaźniki: fizyczne, chemiczne i biologiczne. Do wskaźników fizycznych należą: temperatura, zapach, smak, mętność i przezroczystość oraz barwa wody. Do wskaźników chemicznych zalicza się m.in. odczyn wody (wartość pH), utlenialność, twardość, zasadowość, kwasowość,chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), związki azotu i fosforu, chlorki, siarczany, żelazo, mangan, tlen rozpuszczony, dwutlenek węgla, metale ciężkie. Do najczęściej oznaczanych wskaźników biologicznych zalicza się miano Coli oraz wskaźnik saprobowości. Są to wskaźniki służące do oceny wody pod względem sanitarnym.