From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 13:07, 28 mar 2007

Zagajniki - są bardzo ważnym elementem przyrody. Są schronieniem i źródłem pożywienia dla wielu zwierząt oraz lęgowiskiem dla ptaków. Jako część drzewostanu śródpolnego zagajniki dzielą rolnicze powierzchnie uprawne i chronią je przed erozją i wysychaniem. W następstwie scalania gruntów wiele zagajników zniszczono. Obecnie występuje tendencja ochrony starych zagajników. Znajdują się ona pod ochroną i nie wolno ich niszczyć.