From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 13:10, 28 mar 2007

Zanieczyszczenia gazowe Do charakterystycznych zanieczyszczeń występujących w formie gazowej należą: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu(NO2), tlenek węgla (CO), węglowodory (CnHm) oraz tzw. „utleniacze”.

Utleniacze są substancjami zanieczyszczającymi wtórnymi, powstałymi na drodze reakcji chemicznych podstawowych zanieczyszczeń. Zalicza się do nich ozon, dwutlenek azotu, formaldehyd i inne.