From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Zasada 3R (ang. reduce, reuse, recycle) czyli "ograniczaj powstawanie odpadów, używaj ponownie, odzyskuj".