From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych - wartości odpływu z danego obszaru, możliwe teoretycznie do gospodarczego wykorzystania bez naruszenia równowagi biologicznej wód, przy założeniu odpowiednich warunków co do ich jakości.