From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych - część zasobów wód podziemnych, które z uwzględnieniem zasad ich ochrony i warunków technicznych mogą być pobierane z określonego poziomu wodonośnego bez naruszania równowagi hydrogeologicznej. Pod względem stopnia ich rozpoznania wyróżnia się 3 kategorie: C, B i A. Kategoria A to najwyższy stopień rozpoznania oparty na badaniach geologicznych, hydrogeologicznych i hydrologicznych, uzupełniony wynikami długotrwałych pompowań wody oraz jej analizami.