From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 13:15, 28 mar 2007

Zasoby wodne

są to wody rzek, zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych) oraz różnego rodzaju warstw wodonośnych w skorupie ziemskiej. Zasoby wodne (powierzchniowe i podziemne) wyróżniają się spośród innych zasobów przyrodniczych takimi cechami szczególnymi jak:

  • ciągłe przemieszczanie się w ogromnej większości wód powierzchniowych (wody płynące) i podziemnych (wody filtrujące) po trasach (sieć rzeczna, warstwy filtracyjne), o złożonych wzajemnych powiązaniach,
  • okresowa odnawialność tych zasobów, wynikająca z zasilania ich opadami atmosferycznymi,
  • podatność na zanieczyszczenia (naturalne, antropogeniczne) przy jednoczesnej częściowej zdolności do samooczyszczania (naturalna redukcja ładunków substancji i energii zanieczyszczających).