From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 09:54, 11 paź 2007 (edytuj)
Agnieszka (Dyskusja | wkład)

← Poprzednia edycja
Aktualna wersja (09:54, 11 paź 2007) (edytuj)
Agnieszka (Dyskusja | wkład)

 

Aktualna wersja

Zielony anarchizm - forma anarchizmu zwracająca szczególną uwagę na problemy ekologii.

Chociaż niemal wszystkie formy nowoczesnego anarchizmu przypisują sobie wymiar ekologiczny, to specyficzny eko-anarchistyczny nurt w obrębie anarchizmu ogniskuje się wokół dwóch głównych punktów, ekologii społecznej oraz "prymitywistycznego" anarchizmu. Bez wątpienia ekologia społeczna jest najbardziej wpływowym prądem.

Zieloni anarchiści uznają takie wytwory cywilizacji, jak państwo, kapitalizm, rynek, patriarchat, globalizację, naukę czy pracę za niereformowalne i destrukcyjne zjawiska powodujące powstanie wyzysku. By zmienić ten stan rzeczy, należałoby dokonywać sabotażu, dywersję, ale także powracać do przyrody np. poprzez szerzenie koncepcji bioregionalizmu. Niektórzy z teoretyków ruchu uznają za moment przełomowy w dziejach ludzkości upowszechnienie się rolnictwa jako odejście od natury. Powstała w ten sposób instytucja nadwyżki, co umożliwiło zaistnienie nierówności międzyludzkich.

Według ekoanarchistów nie ma technologii obojętnych dla człowieka i środowiska. Ponieważ wyzyskuje ona zarówno siłę roboczą, jak i naturę, dość często odrzucony zostaje pomysł zielonych technologii jako powierzchowna reforma opresyjnego systemu. Nie proponują oni powrotu do epoki kamienia łupanego, ale do poważnej dyskusji nad stworzeniem lokalnych komun bez dominacji jednych ich uczestników nad drugimi. Organizacje społeczne mają wedle tej ideologii działać w zgodzie z naturą, nie zaś przeciw niej. Wielu zielonych anarchistów uznaje za preferowany model życia takie pierwotne wspólnoty, jak wioska lub plemię, żyjące w zgodzie z prawami naturalnymi.

Linki zewnętrzne:


Źródło: Wikipedia