DONOSY I DONIESIENIA    

CZORSZTYN WIDZIANY Z WARSZAWY 

3-4 III br. w Warszawie odbyło się spotkanie "wolębyćków". 
W programie było m.in. spotkanie z min. ochrony środowiska. 
Gośka z Jasła zwróciła się do ministra, by ustosunkował się 
do protestów i akcji zbierania podpisów pod petycją w 
sprawie wstrzymania budowy zapory na Dunajcu. Po tym 
pytaniu minister zawrzał, zatrząsł się, strasznie 
zdenerwował i stwierdził, iż zapora będzie budowana do 
końca i nie pomogą w tym wypadku żadne petycje, gdyż stan 
prac jest zbyt zaawansowany, a degradacja środowiska zbyt 
duża. Jedynym ewentualnym ustępstwem mogłoby być chyba 
jedynie zalanie mniejszego obszaru, niż planowano 
pierwotnie. No, ale było to powiedziane ze szczególnym 
naciskiem na słowo "chyba". Na szczęście jest jedno 
optymistyczne "ale". Chodzi o zapis, iż Sejm ma obowiązek 
rozpatrzyć każdy protest, petycję z załączonymi podpisami w 
liczbie 10 tys. Sądzę, iż jest to pewna szansa i dlatego 
będziemy (REFA) do końca marca zbierać podpisy do Sejmu RP. 

Andrzej Laskowski 
* * * * * * 

W Święto Wiosny 21 III br. Śląski Ruch Ekologiczny i 
"Zieloni" z Uniwersytetu Śląskiego zorganizowali w 
Katowicach happening ekologiczny, który miał być połączony 
z topieniem Marzanny. Niestety, ciekawie zapowiadająca się 
impreza została zakłócona przez bandę nazistowskich 
chuliganów. Wywołali oni kilka bójek, w rezultacie których 
jedna osoba (prowadzący) została ranna. Główny atak 
nastąpił w chwili, gdy podjęto próbę symbolicznego 
blokowania (sittingu) ulicy, na znak protestu przeciw 
ruchowi samochodowemu w centrum Katowic. Kukła Marzanny 
została wyrwana uczestnikom imprezy i wrzucona do wody(?) 
Rawy w zupełnie niezaplanowany sposób. 

Jacek Sierpiński 
* * * * * * 

Okazuje się, że myśliwi nawet gdyby chcieli, nie mogliby 
ograniczyć polowań bez poniesienia sankcji. Jak wynika z 
danych MRN w Tychach, Urząd Miasta ustala limity odstrzałów 
dla kół łowieckich działających na terenie miasta (dużą 
część jego terytorium stanowią lasy). W przypadku, gdy 
myśliwi zaplanują sobie zabić za mało zwierzyny w 
nadchodzącym sezonie, plany ich nie są zatwierdzane przez 
władze miejskie. Co więcej, nawet w przypadku "wykonania 
planu" koła łowieckie wzywane są na dywanik do Komisji 
Rolnictwa i Leśnictwa MRN, na którym wysłuchują pretensji 
tyskich rolników, że widać za mało strzelają, bo zwierzyna 
ciągle wchodzi w szkodę. Jeden z rolników zagroził nawet... 
spaleniem lasu. 

Jacek Sierpiński 
* * * * * * 

W lutym odbyła się w Zabrzu manifestacja ekologiczna 
mieszkańców miasta przeciwko zanieczyszczaniu środowiska 
przez zabrzańskie koksownie. Organizowały ją: "Solidarność" 
(związek) i "Zieloni", którzy wystosowali list otwarty do 
władz, domagający się zamknięcia najbardziej szkodliwych 
zakładów. W demonstracji uczestniczyło ok. 2 tys. osób. 
Władze wojewódzkie obiecały na razie zamknięcie dwu 
kotłowni ("Zaborze" i "Jadwiga"). 

Jacek Sierpiński 
* * * * * * 

25.11.89 w łódzkim Domu Kultury miało miejsce Ogólnopolskie 
Spotkanie Członków Polskiego Stowarzyszenia Miłośników 
Pojazdów Mięśniowych (PSMPM), działającego od półtora roku 
w Łodzi. Stowarzyszenie stawia sobie za cel propagowanie 
wszelkich (latających, pływających i kołowych) pojazdów 
napędzanych własnymi, biologicznymi siłami człowieka, a 
także - w miarę możliwości - ułatwianie zdobycia 
podstawowych materiałów (jak np. rury cienkościenne na 
ramy). PSMPM dysponuje także planami rowerów tzw. trzeciej 
generacji, które już przez innych zostały zbudowane i 
świetnie zdają egzamin, jeżdżąc po drogach Europy i nie 
tylko. Takie same rowery posiada także wielu członków 
Stowarzyszenia, można więc zobaczyć je na własne oczy, a 
jeśli ktoś chce - wypróbować je w praktyce. 
Zainteresowanych budową i planami odsyłam pod adres: Janusz 
Żak, ul. Cieszkowskiego 11a/1, 93 504 Łódź, tel. 486907. 
Poza tym Stowarzyszenie chce rozpropagować i zrealizować 
odmienną od obecnej infrastrukturę miejską, w której byłyby 
specjalne trasy przeznaczone tylko dla rowerzystów, co 
pozwoliłoby odtruć przynajmniej część naszych miast. 
Dlatego też chcąc rozpropagować rowery "jako takie", 
Stowarzyszenie jest zainteresowane uczestnictwem swoich 
członków, z własnymi rowerami w imprezach organizowanych 
przez wszelką "zieleninę". W tej sprawie proszę 
kontaktować się ze mną. 

Sławek Augustyniak 
Podmiejska 27/76 
Kalisz 
tel.304 54 
* * * * * * 

FEDERACJA ZIELONYCH ROŚNIE 

Po przyłączeniu części śląskich grup Polskiej Partii 
Zielonych do Federacji, kolejna grupa powstała w 
Oświęcimiu. Jej pierwszą poważną akcją było zasadzenie 
(16 marca) ok. 100 drzew i krzewów w dzielnicy Zasole. 
Najbliższe plany grupy to udział w wyborach do samorządu i 
działania związane z Dniem Ziemi. (pr) 
Kontakt z FZ - Oświęcim: 
* Agnieszka Czarnik 
 Orłowskiego 19/2, 32-600 Oświęcim 
 tel. 324-11 
* Agata Kohut 
 Nosala 30, 32-620 Brzeszcze 
 tel. kopalniany 55-32 
* * * * * * 

SZ(W)EJKOWIE NIE REZYGNUJĄ 

Znani naszym czytelnikom dyr. Wasyl (rafineria 
Czechowice-Dziedzice) i s-ka nadal usiłują ulokować nową, 
największą w tej części Europy rafinerię, w Górnośląskim 
Obszarze Klęski Ekologicznej. (Por. ZB 2-3, 4-5 i 6.) Po 
kolejnych przymiarkach do Bestwiny, wobec stanowczego 
sprzeciwu władz lokalnych i wojewódzkich, następnym 
(zdaniem nafciarzy lepszym?) miejscem ma byś graniczący ze 
Śląskiem Oświęcim (woj. bielskie). Ten właśnie Oświęcim, 
który kilka miesięcy temu ogłoszono obszarem klęski 
ekologicznej (por. ZB nr 6). Wydaje się, że pomysłodawcy 
lokalizacji nowych fabryk na najbardziej zatrutych terenach 
wychodzą z założenia, że mieszkającym tam ludziom nic już 
nie może zaszkodzić. (pr) 
* * * * * * 

TŁOK POD ADASIEM 

W dniach 12.03 - 24.03 została przeprowadzona przez 
Redakcję Zielonych Brygad, Ruch "Wolność i Pokój" i 
Federację Zielonych akcja zbierania podpisów pod petycją 
żądającą zaniechania budowy zapory w Pieninach. Pomagali 
też członkowie PPZ i Ruchu "Wolę być". Przyniosła ona kilka 
tysięcy podpisów, które zostaną przekazane premierowi. 
Akcja przebiegała przy dużym poparciu społeczeństwa i 
wywołała spontaniczne reakcje przechodniów. 
Akcji naszej towarzyszyli również narodowcy, protestujący 
przeciw "nowej Jałcie, KPN, która prowadziła akcję poparcia 
dla Litwy i protestująca przeciw służbie wojskowej 
Federacja Anarchistyczna. 

Tomasz Machowski 
- Federacja Zielonych 

                                                                              

Okladka