ZIELONE BRYGADY   
             
PISMO OBROŃCÓW ŚRODOWISKA
          
@no rights reserved

 Redakcja: 
Krzysztof Kalarus (kk) 
Wojciech Nitek(wn) 
 Piotr Rymarowicz (pr) 
Stanisław Zubek(sz) 
 Andrzej Żwawa(aż) 

 Adres: 
Wydział Chemii UJ 
 Karasia 3/100 
 30 060 Kraków 
 tel. 12/336377 w.234 
 fax 12/226306 
 tlx 0322297 UJ PL 

 Konto: 
Naukowe Koło Chemików UJ 
Nr konta: 323415 - 1023 
Bank Przemysłowo-Handlowy 
IV Oddział, Kraków 

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY 
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ! 

ZB służą m.in. wymianie informacji i poglądów między 
"firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formajnych 
zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie 
"centrum", integrowania i unifikowania ruchu 
ekologicznego. 

Prosimy więc o nadsyłanie zapowiedzi planowanych "imprez" 
oraz opisów tych, które się odbyły. 

Czekamy na informacje i teksty (o lokalnych problemach, 
"filozoficzne" i inne). 

Mile widziane będą wersje anglojęzyczne (wkrótce ukażą się 
kolejne GREEN BRIGADES) 

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, 
grafiki, oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej. 

Prosimy o pomoc w kolportarzu ZB, przysyłajcie koperty a5 
(format ZB). 

Dokonujcie dobrowolnych wpłat na nasze subkonto 
(nr w stopce - z dopiskiem "ZB") 
- koniecznie przysyłajcie kopię potwierdzenia wpłat. 

Koszt druku jednego egzemplarza 
wynosi obecnie 500 zł. 

PAMIĘTAJCIE, ŻE NIE WSZYSTKIE TEKSTY 
ODZWIERCIEDLAJĄ NASZE POGLĄDY! 

             Redakcja 
                                

Okladka